Раздзелы сайта

Галоўная

Парадак і тэрміны абскарджання адміністратыўных рашэнняў

Зарэгістравана ў Нацыянальным рэестры прававых актаў Рэспублікі Беларусь 29 кастрычніка 2008 г., N 2/1530

Закон Рэспублiкi Беларусь

28 кастрычніка 2008 г., N 433-З

Аб асновах адмiнiстрацыйных працэдур

Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 2 кастрычнiка 2008 года Адобраны Саветам Рэспублікі 9 кастрычніка 2008 (у рэд. Законаў Рэспублікі Беларусь ад 13.07.2012 № 412-З, ад 2015/01/01 № 232-З, са зменамі, унесенымі Законам Рэспублікі Беларусь ад 2015/06/04 № 277-З, 2017/01/09 № 17-З)

Раздзел III. АБСКАРДЖАННЕ АДМІНІСТРАЦЫЙНАГА РАШЭННІ

Кіраўнік 7. ПАРАДАК абскарджання АДМІНІСТРАЦЫЙНАГА РАШЭННІ. ПАДАЧА АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ СКАРГІ

Артыкул 30. Парадак абскарджання адміністрацыйнага рашэння

1. Зацікаўленая асоба і трэцяя асоба валодаюць правам на абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку.

2. Адміністрацыйная скарга накіроўваецца ў вышэйстаячы дзяржаўны орган (вышэйшую арганiзацыю) альбо ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, да кампетэнцыі якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь адносіцца разгляд такіх скаргаў (далей - орган, які разглядае скаргу).

3. Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца пасля абскарджання такога рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку, калi iншы парадак абскарджвання не прадугледжаны заканадаўчымі актамі.

У выпадку адсутнасці органа, які разглядаў скаргу, адміністрацыйнае рашэнне ўпаўнаважанага органа можа быць абскарджана непасрэдна ў суд. Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з грамадзянскім працэсуальным або гаспадарчым працэсуальным заканадаўствам.

Артыкул 31. Тэрмін падачы адміністрацыйнай скаргі

1. Адміністрацыйная скарга можа быць пададзеная ў орган, які разглядае скаргу, на працягу аднаго года з дня прыняцця абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння.
2. Орган, які разглядае скаргу, мае права аднавіць тэрмін падачы адміністрацыйнай скаргі ў выпадку пропуску такога тэрміну па ўважлівай прычыне (цяжкая хвароба, працяглая камандзіроўка і інш.).

Артыкул 32. Форма і змест адміністрацыйнай скаргі

1. Адміністрацыйная скарга падаецца ў пісьмовай альбо электроннай форме.

2. У адміністрацыйнай скарзе, якая падаецца ў пісьмовай форме, павінны ўтрымлівацца:

найменне органа, які разглядаў скаргу;

звесткi аб спонсары і трэцяй асобе (далей, калі не пазначана іншае, - асоба, якая падала адміністрацыйную скаргу): прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), месца жыхарства (месца знаходжання) - для грамадзяніна;

назва і месца знаходжання - для юрыдычнай асобы;

найменне ўпаўнаважанага органа, які прыняў абскарджваецца адміністрацыйнае рашэнне;

сутнасць абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння;

падставы, па якіх асоба, якая падала адміністрацыйную скаргу, лічыць абскарджваецца адміністрацыйнае рашэнне неправамерным;

патрабаванні асобы, якая падала адміністрацыйную скаргу;

пералік дакументаў і (або) звестак (пры іх наяўнасці), што прадстаўляюцца разам з адміністрацыйнай скаргай;

подпіс грамадзяніна, альбо подпіс кіраўніка юрыдычнай асобы або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць адміністрацыйную скаргу, альбо подпіс прадстаўніка асобы, якая падала адміністрацыйную скаргу.

3. Адміністрацыйная скарга ў электроннай форме падаецца праз адзіны партал электронных паслуг з выкарыстаннем сродкаў ідэнтыфікацыі, указаных у абзацах трэцім і чацвёртым часткі першай пункта 6 артыкула 14 гэтага Закона.

У адміністрацыйнай скарзе, якая падаецца ў электроннай форме, павінны ўтрымлівацца звесткі, названыя ў абзацах другім-восьмым пункта 2 гэтага артыкула.

У выпадку падачы адміністрацыйнай скаргі ў электроннай форме не патрабуецца падпісання электронным лічбавым подпісам дакументаў і (або) звестак, якiя прыкладаюцца да яе, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 33. Рэгістрацыя адміністрацыйных скаргаў

1. Адміністрацыйныя скаргі падлягаюць рэгістрацыі ў дзень іх падачы.

2.Административные скаргі, якія паступілі ў нерабочы дзень (непрацоўны час), рэгіструюцца не пазней чым у першы наступны за ім рабочы дзень.

Артыкул 34. Пакіданне адміністрацыйнай скаргі без разгляду

1. Адміністрацыйная скарга пакідаецца без разгляду на працягу трох рабочых дзён з дня яе рэгістрацыі ў выпадку, калі: разгляд адміністрацыйнай скаргі не адносіцца да кампетэнцыі дзяржаўнага органа, іншай арганізацыі; адміністрацыйная скарга пададзеная неўпаўнаважаных тварам; адміністрацыйная скарга пададзеная пасля заканчэння ўстаноўленага тэрміну і не ўтрымлівае хадайніцтвы аб аднаўленні прапушчанага тэрміну.

2. Адміністрацыйная скарга на працягу трох рабочых дзён з дня яе рэгістрацыі можа быць пакінута без разгляду ў выпадку, калі: не выкананыя патрабаванні да зместу адміністрацыйнай скаргі; ў органе, разглядаць скаргу, ужо маецца рашэнне па гэтай адміністрацыйнай скарзе.

3.У выпадку пакідання адміністрацыйнай скаргі без разгляду асобе, якая падала адміністрацыйную скаргу, вяртаюцца дакументы і (або) звесткі, прадстаўленыя разам з адміністрацыйнай скаргай, за выключэннем выпадкаў падачы адміністрацыйнай скаргі ў электроннай форме.

4. Пасля ліквідацыі недахопаў, якія з'явіліся прычынай пакідання адміністрацыйнай скаргі без разгляду, адміністрацыйная скарга можа быць зноў пададзена ў орган, які разглядае скаргу.

Артыкул 34. Адклік адміністрацыйнай скаргі

1.Лицо, якая падала адміністрацыйную скаргу, мае права адклікаць сваю адміністрацыйную скаргу ў любы час да заканчэння яе разгляду. Водгук адміністрацыйнай скаргі, пададзенай у пісьмовай форме, ажыццяўляецца пры дапамозе падачы заявы ў пісьмовай форме ў орган, які разглядае скаргу. Водгук адміністрацыйнай скаргі, пададзенай у электроннай форме, ажыццяўляецца пры дапамозе падачы заявы ў электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг альбо пісьмовай форме ў орган, які разглядае скаргу.

2. У выпадку адклікання адміністрацыйнай скаргі орган, які разглядае скаргу, спыняе яе разгляд па сутнасці і вяртае асобе, якая падала адміністрацыйную скаргу, дакументы і (або) звесткі, прадстаўленыя разам з адміністрацыйнай скаргай, за выключэннем выпадкаў падачы адміністрацыйнай скаргі ў электроннай форме.

ГЛАВА 8. РАЗГЛЯД АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ СКАРГІ

Артыкул 35. Аднаасобная і калегіяльнае разгляд адміністрацыйнай скаргі

Адміністрацыйная скарга разглядаецца аднаасобна работнікам органа, які разглядаў скаргу, а ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, або па рашэнню органа, які разглядаў скаргу, - калегіяльным складам такога органа.

Артыкул 36. Межы разгляду адміністрацыйнай скаргі

1.Орган, які разглядае скаргу, абавязаны разгледзець яе з улікам наяўных і дадаткова прадстаўленых дакументаў і (або) звестак.

2. Орган, які разглядае скаргу, не звязаны довадамі адміністрацыйнай скаргі, правярае законнасць і абгрунтаванасць абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння ў поўным аб'ёме.

Артыкул 37. Тэрмiн разгляду адміністрацыйнай скаргі

Адміністрацыйная скарга разглядаецца ў месячны тэрмiн з дня яе рэгістрацыі. Заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах могуць быць прадугледжаны скарочаныя тэрміны разгляду адміністрацыйных скаргаў.

Артыкул 38. Вынiкi падачы адміністрацыйнай скаргі.

Падача адміністрацыйнай скаргі не прыпыняе выканання абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння.

ГЛАВА 9. РАШЭННЕ ПА АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ скарга

Артыкул 39. Віды рашэнняў па адміністрацыйнай скарзе

Пры разглядзе адміністрацыйнай скаргі органам, які разглядае скаргу, прымаецца адно з наступных рашэнняў: аб пакіданні адміністрацыйнай скаргі без разгляду; аб пакіданні адміністрацыйнага рашэння без змены, а адміністрацыйнай скаргі без задавальнення; аб адмене адміністрацыйнага рашэння і прыняцці новага адміністрацыйнага рашэння;
аб накіраванні адміністрацыйнай скаргі ва ўпаўнаважаны орган для паўторнага разгляду заявы зацікаўленай асобы з указаннем дапушчаных парушэнняў і прапановамі па іх ліквідацыі.

Артыкул 40. Форма і змест рашэння па адміністрацыйнай скарзе

Рашэнне па адміністрацыйнай скарзе прымаецца ў пісьмовай форме, і ў ім павінны ўтрымлівацца:

дата i рэгiстрацыйны нумар рашэння;

найменне органа, які разглядаў скаргу;

звесткі аб асобе, якая падала адміністрацыйную скаргу: прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), месца жыхарства (месца знаходжання) - для грамадзяніна;

назва і месца знаходжання - для юрыдычнай асобы; дата i рэгiстрацыйны нумар абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння, прынятага ў пісьмовай форме;

найменне ўпаўнаважанага органа, які прыняў адміністрацыйнае рашэнне;

сутнасць абскарджваемага адміністрацыйнага рашэння;

падставы, па якіх асоба, якая падала адміністрацыйную скаргу, лічыць абскарджваецца адміністрацыйнае рашэнне неправамерным, фактычныя абставіны, устаноўленыя пры разглядзе адміністрацыйнай скаргі (не паказваюцца ў вырашэнні аб пакіданні адміністрацыйнай скаргі без разгляду);

прававыя падставы і сутнасць прынятага рашэння па адміністрацыйнай скарзе;

подпіс работніка органа, які разглядаў скаргу, да кампетэнцыі якога адносіцца падпісанне такога рашэння.

Артыкул 41. Адмена адміністрацыйнага рашэння і прыняцце новага адміністрацыйнага рашэння. Напрамак адміністрацыйнай скаргі ва ўпаўнаважаны орган для паўторнага разгляду заявы зацікаўленай асобы

1. Орган, які разглядае скаргу, адмяняе адміністрацыйнае рашэнне і прымае новае адміністрацыйнае рашэнне ў выпадку, калі вырашэнне пытання, выкладзенага ў заяве зацікаўленай асобы, адносіцца да кампетэнцыі органа, які разглядаў скаргу. 2. Орган, які разглядае скаргу, накіроўвае адміністрацыйную скаргу ў упаўнаважаны орган для паўторнага разгляду заявы зацікаўленай асобы з указаннем дапушчаных парушэнняў і прапановамі па іх ліквідацыі ў выпадку, калі вырашэнне пытання, выкладзенага ў заяве зацікаўленай асобы, адносіцца да выключнай кампетэнцыі ўпаўнаважанага органа, рашэнне якога абскарджваецца.
3. Падставамі для адмены адміністрацыйнага рашэння і прыняцця новага адміністрацыйнага рашэння, а таксама для накіравання адміністрацыйнай скаргі ва ўпаўнаважаны орган для паўторнага разгляду з'яўляюцца: няпоўнае высвятленне ўпаўнаважаным органам абставінаў, якія маюць значэнне для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры; неадпаведнасць зместу адміністрацыйнага рашэння матэрыялах, атрыманых пры разглядзе заявы зацікаўленай асобы; парушэнне або няправільнае прымяненне заканадаўства пры разглядзе заявы зацікаўленай асобы.

Артыкул 42. Паведамленне аб прынятым рашэнні па адміністрацыйнай скарзе. Ўступленне ў сілу рашэння па адміністрацыйнай скарзе

1. Рашэнне па адміністрацыйнай скарзе выдаецца асобе, якая падала адміністрацыйную скаргу, альбо накіроўваецца нарачным (кур'ерам), па пошце, у выглядзе электроннага дакумента не пазней за пяць рабочых дзён з дня прыняцця такога рашэння.

2. Рашэнне па адміністрацыйнай скарзе уступае ў сілу з дня яго прыняцця, калі іншы тэрмін не вызначаны ў такім рашэнні.